• 10 FEB 14
  Ginekološka Ordinacija - Trion Medical - Zanimljivosti

  Uticaj životne dobi partnera na zdravlje potomstva

  Uvod:

  Sam nastanak novog života podjednako je uzbudljiv ne samo za buduće roditelje već i za lekare koji će pratiti razvitak i rast novog bića sve do porođaja nakon 40 nedelja trudnoće. Na rođenje zdravog novorođenčeta utiču različiti faktori, oni koji utiču pre trudnoće, i faktori koji utiču tokom trajanja trudnoće. Zdravi stilovi života trudnice i njenog partnera kao i savremeni pristup vođenja trudnoće mogu u značajnoj meri pozitivno uticati na zdravlje deteta.

  Faktori koji mogu pre same trudnoće uticati na zdravlje deteta su:

  -Nasledni faktori kod oba roditelja za koje danas postoje veoma evikasne metode ispitivanja a koji pak mogu uticati na sam tok trudnoće i zdravlje novorođenčeta.
  -Starost roditelja predstavlja značajan faktor nastanka, toka trudnoće, porođaja i ishoda ali i zdravlja tek rođenog deteta.

  Više o ovome →